Elállási nyilatkozat

Letöltés: Klikk

Elállási nyilatkozat 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

Címzett: 

Cégnév: Alpava Kft. 

Székhely és levelezési cím: Magyarország, 2182 Domony Fő út 38. 

Telefon: +36 20 577 0781 

E-mail: info@alpava.hu 

Adószám: 24878678-2-13 

Cégjegyzékszám: 13 09 169196 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére  irányuló szerződés tekintetében:  

Megrendelés száma: 

Termék megnevezése: 

Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: 

A fogyasztó neve: 

A fogyasztó címe: 

A fogyasztó aláírása: 

Kelt: