Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe  vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.  

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?  

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:  

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára  átláthatóan kezeljük.  

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és  azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.  

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából  megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.  d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk  kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan  személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.  

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok  kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes  adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,  véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.  

Társaságunk az Ön személyes adatait  

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a  szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük,  rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.  

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező  jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.  

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,  vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk  működtetése, fejlesztése és biztonsága.  

2. Kik vagyunk?  

A Társaságunk székhelye: 2182 Domony, Fő út 38 

A Társaságunk telephelye: 2182 Domony, Fő út 38 

A Társaságunk honlapja: www.shop.alpava.hu 

Kapcsolattartás: email, telefon 

Postacímünk: 2182 Domony, Fő út 38 

Telefonszámunk: +36 20 577 0781 

E-mail címünk: info@alpava.hu 

Adószámunk: 24878678-2-13 

Cégjegyzékszámunk: 13 09 169196 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére /  Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége (e-mail cím):  info@alpava.hu 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Magyar Hosting Kft.info@mhosting.hu  

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az  alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG 
– – IT szolgáltatás 
Magyar Hosting Kft 1132 Budapest, Victor Hugo  utca 18-22.tárhely szolgáltatás 
– – 

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:  

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
IT szolgáltatás
tárhely szolgáltatás
adatbázis karbantartás és  feldolgozás, riportok készítése
direkt marketing

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen  tájékoztatónkban.  

Az általunk kezelt adatok: 

Tevékenység  megnevezése és az  adatkezelés céljaJogalap Kezelt adatok Időtartam
Cél a honlap  rendeltetésszerű és  színvonalas  működésének  biztosítása,  a szolgáltatásaink  minőségének  ellenőrzése  és javítása,  a rosszindulatú,  weboldalunkat támadó  látogatók beazonosítás,  a látogatottság  mérésére, statisztikai  célokTársaságunk  jogos érdekeIP cím  a látogatás időpontja  a meglátogatott  aloldalak adatai, az  Ön által használt  operációs rendszer és  böngésző típusa1 hónap
Regisztráció a  honlapon Cél a látogatóinknak  teljesebb felhasználói  élmény nyújtása  értesítés  üzemszünetről,  társaságunk  elérhetőségének  módosulásáról, stb.hozzájárulás vezetéknév,  keresztnév, e-mail  címa regisztráció  törléséig,  illetve a  hozzájárulás  visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás Cél: kapcsolattartás,  Önt új akciókról, új  termékeinkről  értesítjükhozzájárulás teljes név, születési  időpont (16 vagy 18  életév betöltésének  igazolásához) e-mail  cím egyéb, nem  kötelezően  megadandó adatok,  pl. érdeklődési kör,  lakhely, stb.hírlevélről  történő  leiratkozásig
Direkt marketing  szolgáltatás az Ön vásárlói  szokásainak elemzése  alapján személyre  szabott ajánlatokat  készítünk és küldünk,  üzletszerzési célból Önt  megkeressük, az  általunk forgalmazott  termékekről és  szolgáltatásokról  tájékoztatókat küldünk.hozzájárulás teljes név, születési  időpont (16 vagy 18  életév betöltésének  igazolásához) e-mail  cím, telefonszám  (nem kötelező)  egyéb, nem  kötelezően  megadandó adatok,  pl. érdeklődési kör,  lakhely, stbdirekt  marketing  szolgáltatásról  leiratkozásig
Ügyintézés, panasz  észrevételre, panaszra  válaszadásjogi  kötelezettségteljes név e-mail cím  telefonszám  levelezési cím egyéb személyes  üzenet5 évig
Nyereményjáték  Cél: a Társaság  üzletmenetének pozitív hozzájárulás  jogi  kötelezettséga nyereményjátéktól  függően:  teljes név résztvevők  esetében a  játék  befejezéséig 
irányba befolyásolása  figyelemfelhívással és  értékes nyeremények  kisorsolásával  vásárlók  elégedettségének  növelésee-mail cím  telefonszám  lakcímnyertesek  esetében 8  évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni,  bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.  

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes  adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a info@alpava.hu e-mail, illetve postacímen  kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (legfeljebb  azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.  

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?  

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon  keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön  internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők  (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését  és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával  ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja  törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb  tájékoztatást.  

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az  Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési,  multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő  munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.  

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével  megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az  Ön hozzájárulását.  

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik  személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.  

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik  engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

Milyen sütiket alkalmazunk?  

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség 
rendszer  sütiknem igényel a webes alkalmazás  tűzfalának session  sütije, amely a  kereszthivatkozások  elleni visszaélés  megelőzésére szol gálhonlap működé sének biztosítása böngésző  session vége
nyomkövető  süti igényel személyre  szabáshoz Ön beállításainak megjegyezése  szolgáltatásunk  hatékonyságának  növelése 30. nap 
nyomkövető  süti  (harmadik  féltől  származó) nem igényel új session-ök és  látogatók  azonosítására, a Google  Analytics webes  nyomkövető  szolgáltatás ment le a weboldal  látogatása során  harmadik  személyek (pl.  Google)  szolgáltatásaihoz  kapcsolódik 30 nap

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt  https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt  https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat  

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?  

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a  Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor  fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön  felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink  igénybevételének.  

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy  vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja  

➢ a regisztráció törlésével,  

➢ az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve  

➢ a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy  felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.  

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – … napos határidővel  vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos  érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is  kezelhetünk.  

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk  bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató  regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető  eljárás lefolytatásának időtartama alatt.  

5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?  

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing  regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka  egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait  marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az  Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet  továbbítunk (Grtv. 6. §).  

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy  különkülön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. 

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt  marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük  egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van?  mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások  esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre  jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze. 

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai  okokból – 30 napos határidővel vállaljuk.  

6. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?  

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön  szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a  honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken. 

7. Egyéb adatkezelési kérdések  

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk,  adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne  használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További  információ a 2. pontban található.  

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.  

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre  bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási  kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához  elengedhetetlenül szükséges mértékben.  

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és  munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.  

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint  biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan  hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen  egyéb jogosulatlan felhasználástól.  

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést,  munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő  védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és  vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten  keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.  Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá  tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes  felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat  tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása  érdekében.  

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze  meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.  

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?  

Ön az adatkezelésről  

➢ tájékoztatást kérhet,  

➢ kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,  ➢ tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamintzárolását (a kötelező  adatkezelés kivételével), 

➢ bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  

➢ a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást  kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).  

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

➢ Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

➢ Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

➢ Telefon: +36 (1) 391-1400  

➢ Fax: +36 (1) 391-1410  

➢ E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/  

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a  megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott  

➢ adatairól,  

➢ azok forrásáról,  

➢ az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  

➢ időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának  szempontjairól,  

➢ az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő  tevékenységükről,  

➢ adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint  megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá  

➢ az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és  címzettjéről.  

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1  hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a  folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk.  Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat  jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak  törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a  bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.  

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,  továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,  kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.  

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem  kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az  Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt  a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem  benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon  belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy  döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, 

valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat,  akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik  kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan  kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel,  jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért  egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától  számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.  

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett  választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is  megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is  fordulhat panasszal.  

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával  – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse  meg Társaságunkat.  

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?  

➢ a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény – (Info tv.)  

➢ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

➢ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)  

➢ az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)  

➢ a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)  

➢ a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

➢ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII. törvény (Grtv.)  

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása  

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására,  amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos  információk közzététele a shop.alpava.hu/adatkezeles weboldalon történik. 

Dátum  

Domony, 2020.12.10

Letölthető dokuemntum: https://shop.alpava.hu/docs/adatvedelmi_szabalyzat.pdf